HARMAN GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER


GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR HARMAN PROFESSIONAL DENMARK APS HANDLER UNDER NAVNET HARMAN CONSUMER DIVISION NORDIC APS FOR ONLINESALG OG LEVERING AF PRODUKTER


Harman Professional Denmark ApS handler under navnet Harman Consumer Division Nordic ApS har hovedkontor på adressen Olof Palmes Allé 44
8200 DK-Aarhus, Denmark, og er registreret under nummer DK11805744. Korrespondanceadressen er Hejreskovvej 18 A, 3490 Kvistgaard, Danmark.


1. ANVENDELSESOMRÅDE
1.1 Følgende definitioner er gældende i nærværende generelle vilkår og betingelser: 
• Associerede selskaber: En hvilken som helst person eller enhed, der, direkte eller indirekte, kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en sådan første person eller enhed. Med hensyn til Associerede selskaber skal "kontrollere" betyde besiddelse, direkte eller indirekte, af bemyndigelsen til at beslutte eller være årsag til beslutninger vedrørende handlinger og/eller politikker og håndtering af en person eller enhed, uanset om det skyldes ejerskab af aktier, ejerskab af stemmesikkerhed, aftale eller nogen anden metode.
• Vilkår og betingelser: Nærværende Generelle vilkår og betingelser for Harman for onlinesalg og levering af produkter; 
• Harman: Harman Professional Denmark ApS handler under navnet Harman Consumer Division Nordic ApS og/eller dennes Associerede selskaber, der driver forretning under navnet Harman, telefonnummer , (Harman Kundeservice), åbningstider mandag til fredag fra 9.00 til 18.00 (undtagen på lovbestemte helligdage) til gældende, annoncerede opkaldspriser, e-mailadresse customer.support@harman.com;
• Kunde: En fysisk person, som er en del af eller er involveret i en lovlig handling eller en handling omtalt i artikel 1.2., eller mod hvem en lovlig handling eller en handling omtalt i den pågældende artikel er rettet, eller fra hvem en forespørgsel som omtalt i den pågældende artikel kommer; 
• Produkter: Alle varer, som Harman tilbyder til salg til sine kunder via sit websted; 
• Websted: 
http://dk.akg.com også tilgængelig via www.akg.com/shop 
http://dk.harmankardon.com også tilgængelig via www.harmankardon.com/shop 
http://dk.infinitysystems.com også tilgængelig via www.infinitysystems.com/shop 
http://dk.jbl.com også tilgængelig via www.jbl.com/shop 

1.2 Vilkårene og betingelserne gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser, leveringer af Produkter og fakturaer fra Harman til Kunden, for alle ordrer fra Kunden til Harman og for alle aftaler mellem Harman og Kunden samt for alle forespørgsler fra Kunden vedrørende levering af Produkter og/eller for oplysninger om Produkterne eller andre produkter, herunder uden begrænsning særlige tilbud, kampagner og rabatter, uanset om et Produkt til sidst bestilles af Kunden. 

1.3 Nærværende Vilkår og betingelser, Brugsvilkårene og Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan findes på Webstedet. Inden en ordre kan sendes, skal Kunden acceptere nærværende Vilkår og betingelser ved at markere det relevante afkrydsningsfelt og klikke på den afsluttende sendeknap. Kunder kan gemme og udskrive Vilkårene og betingelserne samt ordreoplysningerne ved hjælp af funktionerne på Webstedet, så de altid har adgang til den gemte kopi. Harman bekræfter modtagelse af ordren pr. e-mail.

1.4 Generelle vilkår og betingelser overholdt af Kunden eller andre vilkår og betingelser er ikke gældende. Kunden kan kun påberåbe sig alternative og/eller yderligere vilkår og betingelser, hvis og i det omfang Harman accepterer dem skriftligt. Sådanne alternative eller yderligere vilkår og betingelser påvirker ikke anvendelsen af andre bestemmelser i Vilkårene og betingelserne og vil udelukkende være gældende for den aftale, for hvilken de er specifikt og udtrykkeligt accepteret skriftligt. 

1.5 Harman forbeholder sig retten til at ændre og/eller foretage tilføjelser til nærværende Vilkår og betingelser. Sådanne ændringer og tilføjelser vil imidlertid ikke gælde for aftaler, der allerede er afsluttet med Harmans ordrebekræftelse i overensstemmelse med artikel 3 i nærværende Vilkår og betingelser.
2. KOMMUNIKATION 

2.1 Enhver kommunikation mellem Harman og Kunden kan ske elektronisk, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i Vilkårene og betingelserne og/eller aftalen og/eller lovgivningen. 
3. BESTILLINGSPROCES
3.1   Valg af vores Produkter. Kunden vil vælge det eller de Produkter, han ønsker at bestille, ved at klikke på knappen "Læg i indkøbsvognen". Derved tilføjes vare(r)n(e) til indkøbsvognen. Kunden kan ændre bestillingen når som helst, indtil ordren sendes (indtil trinnet "Betaling") ved at ændre mængden af produkter, ved at markere afkrydsningsfeltet "Slet" eller ved at afbryde bestillingsprocessen. Ved at klikke på knappen "Bestil nu" fortsætter Kunden til næste trin.
3.2   Kundeidentifikation. Kunden angiver sine personlige oplysninger som krævet under "Mine oplysninger". Kønsoplysninger kræves kun, hvis Kunden vælger at gennemføre betalingen med visse midler og som krævet af en sådan tredjepartsbetalingsbehandlingsudbyder (se artikel 7 i nærværende Vilkår og betingelser for yderligere oplysninger). Der kan angives en "Leveringsadresse", som er forskellig fra "Faktureringsadresse"; ellers vil "Leveringsadresse" forblive den samme som "Faktureringsadresse" angivet under "Mine oplysninger".
Kunden vil blive bedt om at kontrollere alle oplysninger og læse Vilkår og betingelser, herunder uden begrænsning Meddelelse om rimelig behandling og anvisningerne om Kundens fortrydelsesret som angivet under artikel 5 i nærværende Vilkår og betingelser. Kunden vil kun kunne fortsætte bestillingsprocessen, hvis han accepterer Vilkårene og betingelserne og Meddelelsen om rimelig behandling (ved at markere de relevante felter).
3.3   Valg af betalingsmetode. Kunden vælger den ønskede betalingsmetode. Yderligere oplysninger findes under artikel 7 i nærværende Vilkår og betingelser.
3.4 Afgivelse af ordre. Ordren afgives af Kunden ved at klikke på den afsluttende sendeknap. Harman bekræfter modtagelse af ordren pr. e-mail. Aftalen indgås mellem parterne, når ordren er bekræftet af Harman pr. e-mail som angivet i artikel 4.1 i nærværende Vilkår og betingelser.
4. INDGÅELSE AF AFTALER

4.1 En hvilken som helst erklæring fra Harman på Webstedet vedrørende tilgængeligheden af Produkter udgør en invitation til at fremsætte et tilbud og er ikke et bindende tilbud fra Harman. En aftale afsluttes ved Harmans bekræftelse af Kundens ordre. Bekræftelsen kan ske elektronisk (f.eks. via webstedet, pr. e-mail eller sms eller ved hjælp af tilsvarende teknologier) eller skriftligt, hvis aftalt. For at undgå enhver tvivl udgør Harmans bekræftelse af modtagelse af Kundens ordre ikke Harmans accept af ordren.
4.2 Harman forbeholder sig retten til at afvise ordrer afgivet af Kunder når som helst. Hvis Harman benytter sig af retten til at afvise ordren, giver Harman Kunden besked om dette hurtigst muligt efter modtagelse af Kundens ordre. 
4.3 Harman sender Kunden bekræftelse af aftalens endelige indhold pr. e-mail på tidspunktet for bekræftelse af ordren og i papirformat på tidspunktet for levering af Produkterne.

4.4 Oplysninger, billeder, tekster, reklamer, priser osv., som findes på Webstedet eller sendes pr. e-mail eller anden kommunikationsform, om tilbud og Produkternes primære egenskaber afgives så nøjagtigt som muligt. Harman kan imidlertid ikke garantere, at alle tilbud og Produkter fuldt og helt svarer til de oplysninger, der stilles til rådighed, medmindre oplysningerne er betegnet som aftalemæssige oplysninger.
5. FORTRYDELSE AF AFTALER 
5.1 Kunden ("Du") kan fortryde aftalen i henhold til følgende anvisninger om fortrydelsesret:
FORTRYDELSESRET 
DU HAR RET TIL AT FORTRYDE DENNE AFTALE UDEN BEGRUNDELSE INDEN FOR 30 (TREDIVE) DAGE, HVIS DU HAR BEHANDLET PRODUKTET ELLER PRODUKTERNE OG EMBALLAGEN MED ØNSKELIG OMHU OG KUN HAR PAKKET PRODUKTET ELLER PRODUKTERNE UD OG ANVENDT DET ELLER DEM, SOM DET MED RIMELIGHED KAN ANSES FOR NØDVENDIGT FOR AT BESLUTTE, OM DU ØNSKER AT BEHOLDE PRODUKTET ELLER PRODUKTERNE. FORTRYDELSESPERIODEN UDLØBER EFTER 30 DAGE FRA DEN DAG, HVOR DU ELLER EN AF DIG ANGIVEN TREDJEMAND, DOG IKKE FRAGTMANDEN, FÅR DEN SIDSTE VARE I FYSISK BESIDDELSE.  
FOR AT UDØVE FORTRYDELSESRETTEN SKAL DU MEDDELE OS
HARMAN CONSUMER DIVISION NORDIC ApS
ATT.: KUNDESERVICE 
E-MAILADRESSE: CUSTOMER.SUPPORT@HARMAN.COM
TELEFONNUMMER: +4532712498
 
DIN BESLUTNING OM AT FORTRYDE DENNE AFTALE I EN UTVETYDIG ERKLÆRING (F.EKS. ET BREV SENDT MED POSTEN, FAX ELLER E-MAIL). DU KAN BENYTTE DEN VEDHÆFTEDE STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR, MEN DET ER IKKE OBLIGATORISK.
DU KAN OGSÅ FINDE DENNE STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR I E-MAILBEKRÆFTELSEN ELLER I SUPPORTAFSNITTET PÅ VORES WEBSTED.
FOR AT OVERHOLDE FORTRYDELSESFRISTEN SKAL DU SENDE DIN MEDDELELSE OM UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN, INDEN FORTRYDELSESFRISTEN ER UDLØBET.
FØLGER AF FORTRYDELSE
HVIS DU FORTRYDER NÆRVÆRENDE AFTALE, REFUNDERER VI ALLE BETALINGER MODTAGET FRA DIG, HERUNDER LEVERINGSOMKOSTNINGER (UNDTAGEN EKSTRA UDGIFTER, DER SKYLDES DIT VALG AF EN ANDEN LEVERINGSTYPE END DEN BILLIGSTE TYPE STANDARDLEVERING TILBUDT AF OS, I RELEVANT OMFANG), UDEN UNØDIG FORSINKELSE OG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER SENEST 14 DAGE FRA DEN DATO, HVOR VI HAR MODTAGET MEDDELELSE OM DIN BESLUTNING OM AT FORTRYDE DENNE AFTALE. VI GENNEMFØRER EN SÅDAN TILBAGEBETALING MED SAMME BETALINGSMIDDEL, SOM DU BENYTTEDE VED DEN OPRINDELIGE TRANSAKTION, MEDMINDRE DU UDTRYKKELIGT HAR INDVILGET I NOGET ANDET; UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER PÅLÆGGES DU INGEN FORMER FOR GEBYRER SOM FØLGE AF EN SÅDAN TILBAGEBETALING. VI KAN TILBAGEHOLDE TILBAGEBETALINGEN, INDTIL VI HAR MODTAGET VARERNE RETUR, ELLER DU HAR FREMLAGT DOKUMENTATION FOR AT HAVE RETURNERET VARERNE, ALT EFTER HVAD DER ER TIDLIGST.
VI ARRANGERER AFHENTNING AF DE PÅGÆLDENDE PRODUKTER INDEN FOR DENNE PERIODE, OG I DEN FORBINDELSE SENDER VI DIG RELEVANTE AFHENTNINGSOPLYSNINGER PR. E-MAIL INDEN FOR RIMELIG TID, EFTER AT DU HAR MEDDELT OS DIN BESLUTNING OM AT FORTRYDE AFTALEN.
OMKOSTNINGERNE VED RETURNERING AF VARERNE SKAL BETALES I HENHOLD TIL AFSNIT 6.2. DERUDOVER HÆFTER DU FOR EN EVENTUEL FORRINGELSE AF VARERNES VÆRDI, SOM SKYLDES ANDEN HÅNDTERING, END HVAD DER ER NØDVENDIGT FOR AT FASTSLÅ VARERNES ART, EGENSKABER OG DEN MÅDE, DE FUNGERER PÅ.
VEDHÆFTEDE STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

AFSLUTNING PÅ ANVISNINGER OM FORTRYDELSESRETTEN.
6. PRISER 

6.1 Prisen, der er gældende for Produktet på tidspunktet for bestilling, er i danske kroner og er inkl. moms og ekskl. transport- og leveringsomkostninger. Transport- eller leveringsomkostninger bliver ikke opkrævet fra Kunden. Transport- og leveringsomkostninger for produkter returneret til Harman i overensstemmelse med artikel 5 er angivet i artiklerne 5.1 og 6.2. Momsprocent og momsbeløb samt eventuelle lovbestemte bortskaffelsesbidrag og transport- eller leveringsomkostninger bliver angivet på hver enkelt faktura. 

6.2 Ved udøvelse af retten til at fortryde en aftale som angivet i artikel 5.1 skal Kunden betale udgifterne til returnering af Produktet eller Produkterne, hvis det eller de returnerede Produkter svarer til det eller de bestilte Produkter, og hvis prisen på det eller de returnerede Produkter er mindre end 40 (fyrre) euro pr. stk. I andre tilfælde vil Harman betale omkostningerne ved returnering af Produktet eller Produkterne.

7. BETALING 

7.1 Medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i skriftlig form, skal betaling ske på den måde, der er angivet på Webstedet, uden at det berører bestemmelserne i artikel 7.4. 

7.2 Visse betalingsmetoder kan kun anvendes, hvis kravene til sådanne metoder er blevet opfyldt (f.eks. en undersøgelse af Kundens kreditværdighed, autentificering af Kunden og godkendelse). Hvis sådanne betingelser er gældende, vil de blive angivet på Webstedet. 

7.3 Hvis Kunden beslutter sig for at foretage betaling ved hjælp af et kreditkort udstedt af en tredjepart eller en elektronisk betalingsmetode, vil kortudstederens eller bankens vilkår og betingelser være gældende. Harman er ikke en part i forholdet mellem Kunden og kortudstederen eller banken. Desuden vil en tredjepartsbetalingsbehandlingsudbyder fremme Kundens betaling ved hjælp af Kundens relevante kreditkortudsteder eller bank. Harman behandler ikke Kundens betaling og bruger kun de data vedrørende disse betalinger, som leveres af tredjepart.
7.4 Hvis Kunden undlader at betale, skal Kunden betale det udestående beløb forhøjet med 1,5 (halvanden) af den årlige lovpligtige rentesats, som beregnes fra dagen efter udløb af den aftalte betalingsperiode. Harman forbeholder sig retten til at opkræve yderligere godtgørelse grundet sådanne misligholdelser.
 
8. LEVERING, LEVERINGSDATO, TRANSPORT OG RISIKO 

8.1 Harman leverer de bestilte Produkter til den leveringsadresse, der oplyses af Kunden. For hver ordre skal Kunden oplyse, om leveringsadressen er den samme som faktureringsadressen; det er muligt at angive en anden leveringsadresse. 

8.2 Levering sker udelukkende i Danmark, og der leveres ikke til en postboksadresse. Levering af de bestilte Produkter foretages af en fragtmand, som Harman har valgt. 

8.3 Ordrer vil blive leveret så hurtigt som muligt, når ordren er blevet bekræftet, og betalingsmetoden som angivet af Kunden er blevet behandlet. I princippet bestræber Harman sig på at få sin fragtmand til at levere et bestilt Produkt til Kunden inden for 10 (ti) arbejdsdage, medmindre andet er angivet af Harman, og inden for en periode på maks. 30 (tredive) arbejdsdage. I princippet vil levering ske på hverdage mellem 9.00 og 17.00. 

8.4 Normalt vil det ikke være muligt for en Kunde at bestille Produkter, som midlertidigt er udsolgt. Hvis dette alligevel skulle ske, vil Harman informere Kunden om, hvornår det pågældende produkt bliver tilgængeligt igen.  

8.5 Hvis en kunde ikke er til stede på den første arbejdsdag, hvor det bestilte Produkt bliver leveret, vil fragtmanden forsøge at levere Produktet igen den næste arbejdsdag. Et bestilt produkt vil blive forsøgt leveret til Kunden i alt 3 (tre) gange. Hvis Kunden ikke er i stand til at modtage Produktet, vil Kunden modtage et kort i postkassen. Kortet vil angive et telefonnummer, som Kunden kan ringe til for at lave en ny aftale om levering. 

8.6 De angivne leveringstider eller -datoer er udelukkende omtrentlige og skal aldrig anses for at udgøre en deadline. Hvis en kunde endnu ikke har opfyldt en forpligtelse over for Harman på noget som helst grundlag, herunder at foretage en forudbetaling, uanset om det er i rater eller på anden måde, er Harman berettiget til at suspendere levering af Produkter. Hvis en leveringstid eller -dato overskrides, fordi Kunden ikke har givet klare instrukser med hensyn til levering eller andre forhold eller ikke har givet andre oplysninger og/eller ikke har udført andre handlinger, der er nødvendige for levering, eller hvis en omstændighed forekommer, som ikke kan tilskrives Harman, og som medførte en hindring for levering inden eller på leveringstidspunktet/-datoen, bliver leveringstiden/-datoen forlænget med den tid, hvormed opfyldelsen af aftalen blev forsinket eller forstyrret. 
Hvis Harmans opfyldelse af sine forpligtelser i forhold til levering eller tidspunkt/dato for sådan levering forhindres eller vanskeliggøres af uforudsete omstændigheder, som Harman ikke har kontrol over, f.eks. mobilisering, krig, terrorhandlinger, oprør eller en strejke, forstyrrende handlinger, mangel på transport, problemer med levering af råstoffer eller andre tilfælde af force majeure, bliver leveringstiden/-datoen forlænget med den tid, hvormed opfyldelsen af aftalen blev forsinket eller forstyrret. Hvis situationen fortsætter i en periode på over 3 (tre) uger, har Kunden og Harman ret til at ophæve aftalen. Harman accepterer at tilbagebetale betalinger, Kunden har foretaget, så hurtigt som det med rimelighed kan forventes. Hvis levering af et Produkt forsinkes, eller hvis en aftale ikke kan gennemføres helt eller delvist, vil Kunden blive underrettet herom, så snart Harman bliver opmærksom på en sådan forsinkelse eller ulejlighed.

8.7 Tidlige delleveringer er tilladt på ethvert tidspunkt. En Kunde er forpligtet til at acceptere en sådan levering fra Harman. Vilkårene og betingelserne gælder også for delleveringer. 

8.8 Fra det tidspunkt, hvor det leveres til Kunden, er Produktet Kundens økonomiske ansvar og risiko. 
 
9. EJENDOMSFORBEHOLD 

9.1 ALLE PRODUKTER LEVERET AF HARMAN FORBLIVER HARMANS EJENDOM, INDTIL DET SKYLDIGE BELØB I HENHOLD TIL AFTALEN ER BETALT FULDT UD, HERUNDER EVENTUELLE RENTER OG OPKRÆVNINGSOMKOSTNINGER. 

9.2 Hvis tredjeparter hævder, at de har rettigheder i forbindelse med de Produkter, der blev leveret af Harman, der er underlagt ejendomsforbehold, eller ønsker at stifte en ret for så vidt angår disse Produkter eller ønsker at gøre udlæg i dem, skal Kunden omgående informere Harman om dette.

9.3 Hvis Harman ophæver aftalen og tager Produktet eller Produkterne tilbage, er Harman til enhver tid berettiget, men ikke forpligtet, til at sælge Produkterne til en eller flere tredjeparter, uden at det berører Harmans ret til refusion af hele beløbet for den skade, som Harman lider som følge af Kundens misligholdelse.

10. OVERENSSTEMMELSE OG GARANTI 

10.1 Harman garanterer, at Produkterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav for soliditet og/eller praktisk anvendelighed og de lovpligtige bestemmelser og/eller statslige regler, der foreligger på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået. Yderligere tekniske oplysninger om Produkterne kan findes på Webstedet/Webstederne.


10.2 En producentgaranti kan være forbundet med Produkter købt af Harman af en Kunde, der ikke handler under udøvelsen af sit erhverv eller sin virksomhed. Kunden kan finde oplysninger om dette i eller på det pågældende Produkts emballage eller på Webstedet/Webstederne. Denne producentgaranti berører ikke de rettigheder og krav, som Kunden kan gøre gældende vis-a-vis Harman i henhold til gældende lovgivning. Harman vil fuldt ud overholde de lovbestemte forpligtelser, som Harman er underlagt som sælger i forhold til overensstemmelse af Produkter, der sælges til en Kunde.

10.3 I tilfælde af manglende overensstemmelse garanterer Harman, at Harman vil sørge for reparation eller udskiftning af det pågældende Produkt inden for en rimelig periode i overensstemmelse med nærværende Vilkår og betingelser og al gældende lovgivning.

10.4 Den lovbestemte garantiperiode varer i 2 (to) år og begynder, når Produktet er leveret, og fakturaen fungerer som garantibevis.
10.5 I tilfælde af en defekt i eller på et Produkt, som skyldes ukyndig eller forkert brug, ydre uforudsete begivenheder i den bredeste forstand af ordet, som Kunden har udsat Produktet for, demontering eller nedtagning, forsæt eller grov uagtsomhed fra Kundens side, kan Kunden under ingen omstændigheder fremsætte et krav mod Harman under garantien. 

10.6 Hvis Kunden fremsætter et krav under garantien (den lovpligtige), skal han samarbejde med Harman i det nødvendige omfang, bl.a. ved at give Harman mulighed for at foretage en undersøgelse af de omstændigheder, hvorunder eller hvor Produktet blev brugt, og den måde hvorpå Produkterne blev installeret. 
11. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER 

11.1 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i relation til de Produkter, der sælges og leveres af Harman, forbliver Harmans ejendom eller – hvis det er relevant – Harmans leverandør(er) eller underleverandør(er), herunder enheder associeret med Harman eller tilknyttet Harman i en koncern, tilfalder udelukkende Harman eller – hvis det er relevant – Harmans leverandør(er) eller underleverandør(er). Dette omfatter ophavsrettigheder, patentrettigheder, varemærkerettigheder, designrettigheder, knowhow, retten til en varebetegnelse, databaserettigheder og eksklusive licensrettigheder.

12. ERSTATNINGSANSVAR 

12.1 Harmans erstatningsansvar over for Kunden vurderes på grundlag af artiklerne 12.2 og 12.3:
12.2 Harmans ansvar for skader, der skyldes uagtsomhed, er begrænset til typiske og med rimelighed forudsigelige skader, som opstår grundet et brud på en væsentlig kontraktmæssig forpligtelse. En væsentlig forpligtelse er en forpligtelse, der kræves for udførelse af formålet med aftalen, og hvilken Kunden stoler på vil blive opfyldt.
12.3 Ovennævnte begrænsning af erstatningsansvar gælder ikke for Harmans erstatningsansvar i tilfælde af krænkelser af liv eller fysisk integritet, forsætlig pligtforsømmelse og grov uagtsomhed.
 
13. DIVERSE 

13.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i Vilkårene og betingelserne er ugyldige eller er erklæret ugyldige eller ikke-bindende, ændrer dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.
13.2 Alle rettigheder og forpligtelser, der følger af nærværende Vilkår og betingelser, for Kunden kan ikke overdrages, medmindre dette er fastsat i nærværende Vilkår og betingelser, eller det udtrykkeligt er blevet aftalt med Harman i skriftlig form. 

13.3 Kapitlerne og overskrifterne i nærværende Vilkår og betingelser findes udelukkende af hensyn til læseren og kan ikke påvirke indholdet eller betydningen af bestemmelserne i nærværende Vilkår og betingelser.

13.4 I nærværende Vilkår og betingelser, medmindre den modsatte hensigt er forholdsvis indlysende, inkluderer køn alle køn, ental inkluderer flertal og omvendt, og hvis et ord eller en frase er defineret, har dets/dens andre grammatiske former den tilsvarende betydning.

14. INDBERETNING AF KLAGER 

14.1 Hvis en Kunde ikke er tilfreds med den måde, hvorpå Harman gennemfører eller har gennemført aftalen, kan Kunden indsende en komplet og udførligt beskrevet klage til Harman i rette tid. 

14.2 En Kunde kan henvende sig til Harmans kundeserviceafdeling med eventuelle spørgsmål og/eller klager vedrørende de produkter, der leveres af Harman. Kundeserviceafdelingen kan kontaktes på +4532712498 eller via customer.support@harman.com (mandag til fredag fra 9.00 til 18.00). 

14.3 Klager indsendt til Harman vil blive besvaret af Harman inden for en periode på 10 (ti) arbejdsdage efter dagen for modtagelse af klagen. Hvis et svar på en klage kræver en forudsigeligt længere periode, vil Harman sende Kunden en bekræftelse på modtagelsen af klagen inden for den førnævnte periode. Denne meddelelse vil også indeholde en angivelse af den periode, inden for hvilken Kunden kan forvente en mere omfattende meddelelse. 

15. VALG AF LOV OG FORUM 

15.1 Dansk lov gælder for alle forpligtelser mellem Harman og Kunden, for Webstedet, for nærværende Vilkår og betingelser og for alle kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser, der følger deraf eller i forbindelse dermed. Anvendeligheden af FN's konvention om internationale løsørekøb (CISG) (Wien, 11. april 1980) er udtrykkeligt udelukket. 
____________________________________________
 
Standardfortrydelsesformular
(udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde aftalen i henhold til afsnit 5 i nærværende Vilkår og betingelser) 
— Til: 
HARMAN CONSUMER DIVISION NORDIC ApS
HEJRESKOVVEJ 18 A, 3490 KVISTGAARD, DANMARK
ATT.: KUNDESERVICE 
E-MAILADRESSE: CUSTOMER.SUPPORT@HARMAN.COM
TELEFONNUMMER: +4532712498
 
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) fortryder min/vores (*) aftale om salg af følgende Produkter: 
– Bestilt d. (*)/modtaget d. (*): 
– Kundens navn: 
– Kundens adresse: 
– Kundens underskrift (kun hvis denne formular indsendes i skriftlig form): 
– Dato:
(*) Slet det, der ikke er relevant.