Sidst opdateret: 1. december 2022

HARMAN INTERNATIONALS DATABESKYTTELSESERKLÆRING

HARMAN International (“HARMAN” eller “virksomheden”) værdsætter dit privatliv og har forpligtet sig til at beskytte dine personoplysninger. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvordan vi behandler, opbevarer, deler og beskytter de personoplysninger, som du tilvejebringer, når du bruger vores produkter og løsninger, vores websted (“webstedet”) eller på anden måde interagerer med virksomheden. Med henblik på denne databeskyttelseserklæring betyder “personoplysninger” oplysninger, der vedrører dig som en individuelt identificerbar person, såsom dit navn, e-mailadresse og mobilnummer.

Alternative formater af denne databeskyttelseserklæring er tilgængelige for personer med handicap. Du bedes kontakte privacy@harman.com for hjælp.

Denne databeskyttelseserklæring omhandler følgende emner:

 • Personoplysninger, som vi indsamler
  • Personoplysninger, som vi indsamler fra dig
  • Personoplysninger, som vi indsamler gennem teknologi på vores websted
  • Personoplysninger, som vi modtager fra tredjeparter
 • Formål, hvortil vi bruger og indsamler dine personoplysninger
 • Hvornår vi deler dine personoplysninger
 • Hvordan vi beskytter dine personoplysninger
 • Regionsspecifikke oplysninger
  • Alle steder uden for USA
  • Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien og Schweiz
  • Brasilien
  • Kina
  • Californien
 • Ændringer til denne databeskyttelseserklæring


Personoplysninger, som vi indsamler

Personoplysninger, som vi indsamler fra dig

HARMAN kan indsamle personoplysninger fra dig, når du bruger dette websted, bruger vores produkter eller billøsninger, registrerer dit HARMAN-produkt eller interagerer direkte med virksomheden på en messe eller konference, eller når du kontakter virksomheden (i denne databeskyttelseserklæring, samlet benævnt “tjenesterne”). De personoplysninger, som vi kan indsamle, afhænger af de tjenester, du bruger. Kategorierne af personoplysninger, som vi indsamler, kan omfatte følgende:

 • Kontaktoplysninger og identifikatorer: Herunder dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, unik onlineidentifikator, internetprotokoladresse (“IP-adresse”), kontonavn og fødselsdato.
 • Loginoplysninger: Herunder brugernavn og adgangskode, som du bruger til at få adgang til funktioner på HARMANs websted og andre tjenester.
 • Betalingsoplysninger: Herunder din betalingsmetode, bankkontonummer, betalingskortnummer, kreditkortnummer, CVV/CID, udløbsdato, faktureringsadresse.
 • Placeringsoplysninger: Herunder oplysninger om geografisk placering, der indsamles, når du bruger visse tjenester.
 • Produktoplysninger og oplysninger om brug af tjenester: Herunder produktnavn, serienummer, købssted, oplysninger om produktbrug, farve og version, produktanmeldelser og garantioplysninger.
 • Oplysninger om købshistorik: Herunder navnene på de købte produkter, købssted(er) og den betalte pris for produktet/produkterne.
 • Oplysninger om Internet- eller anden elektronisk netværksaktivitet: Herunder besøgte sider på HARMANs websteder og links, der er klikket på, IP-adresse, placeringsoplysninger, sprogpræference og interaktioner med annoncer.
 • Biometriske oplysninger: Herunder stemmeoptagelser, hvorfra en identifikationsskabelon, såsom et stemmeaftryk, kan udtrækkes, samt søvn- og sundhedsoplysninger, der indeholder identificerende oplysninger og fingeraftryksdata.
 • Sensoriske oplysninger: Herunder lydmæssige, visuelle, termiske eller lignende oplysninger, der kan tilknyttes eller forbindes med en bestemt forbruger eller husholdning.
 • Andre oplysninger, som du tilvejebringer: Herunder personoplysninger, der vedrører din brug af vores tjenester, såsom datoen/klokkeslættet, hvorpå du brugte vores tjenester, tidsperioden, hvorunder du brugte vores tjenester, eller årsagen til, at du brugte vores tjenester.


Personoplysninger, som vi indsamler gennem teknologi på vores websted

Vi indsamler oplysninger gennem teknologi for at forbedre vores evne til at betjene dig. Når du tilgår og bruger webstedet, indsamler HARMAN og, i nogle tilfælde, vores tredjeparts-tjenesteudbydere, oplysninger om, hvordan du interagerer med webstedet. Se nedenstående link for flere oplysninger: Cookie Policy

Personoplysniger, som vi modtager fra tredjeparter

Afhængigt af de tjenester, du bruger, kan HARMAN også indsamle oplysninger om dig fra en tredjepart, herunder: 

 • Tjenesteudbydere: Herunder vores betalingsbehandler på webstedet, virksomheder, som vi arbejder med for at servicere vores produkter, og arrangørerne af vores konferencer og messer.
 • Leverandører: Herunder virksomheder, der sælger vores produkter.
 • Original Equipment Manufacturers (“OEM'er”): Herunder virksomheder, der bruger vores produkter i deres køretøjer.

 

Formål, hvortil vi indsamler og bruger dine personoplysninger

HARMAN må bruge dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levere vores tjenester
 • Forbedre vores tjenester
 • Kommunikere med dig
 • Bekræfte din identitet
 • Tilmelde brugere til HARMAN-kampagner og -begivenheder
 • Besvare tekniske supportspørgsmål og bekymringer
 • Kontakte brugere med henblik på markedsføring, annoncering og salgsformål
 • Besvare spørgsmål og feedback
 • Udføre markedsundersøgelser og analyse
 • Udføre intern forskning til teknologisk udvikling
 • Løbende evaluere og forbedre onlinebrugeroplevelsen
 • Netværks- og informationssikkerhed
 • Forebyggelse af svig
 • For at give adgang til vores faciliteter
 • Indberette formodede kriminelle handlinger
 • Overholde loven eller for at beskytte HARMAN, vores brugere eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed

 

Hvornår vi deler dine personoplysninger

Vi hverken udlejer eller sælger dine personoplysninger til tredjeparter. Følgende er nogle af de måder, hvorpå vi deler dine personoplysninger:

 • Tredjeparts-tjenesteudbydere: Vi deler dine personoplysninger med tredjeparts-tjenesteudbydere, der har indgået en kontrakt med HARMAN om at hjælpe os med at levere tjenester til dig. Følgende er nogle eksempler på de typer af tredjeparts-tjenesteudbydere, som vi deler dine personoplysninger med, og vores formål med at gøre det:
  • Dataanalyse: Vi hyrer tredjeparts-tjenesteudbydere for at hjælpe os med at udføre dataanalyse af dine interaktioner med webstedet. For eksempel kan Google Analytics spore, hvilke sider brugere besøger på webstedet, og hvor længe de bliver der for at fastslå, hvordan brugere bruger webstedet.
  • Juridisk rådgivning: Vi kan videregive dine personoplysninger til en advokat i forbindelse med juridisk rådgivning.
  • Tredjeparts-behandlere: Vi bruger tredjepartsordre- og betalingsbehandlere, når du køber produkter fra vores websted eller kontakter vores lokale tjenesteudbydere i visse lande. Vi bruger også tredjeparts-tjenesteudbydere til at organisere HARMAN-konferencer og -messer.
  • Annonceringsplatforme: Vi kan videregive det faktum, at du har besøgt webstedet, til annonceringsnetværk, så de kan vise dig HARMAN-annoncer på andre websteder og platforme. Disse tjenester kan hjælpe os med at skræddersy annoncer, som vi mener kan være af interesse for dig baseret på din brug af webstedet, og med på anden vis at indsamle og bruge oplysninger om din brug af webstedet.

Vi kræver, at disse tredjepartstjenesteudbydere, i henhold til en skriftlig aftale, tilvejebringer sikkerhedsforanstaltninger for dine personoplysninger, der svarer til dem, vi selv tilvejebringer.

 • Obligatoriske videregivelser : Vi kan være forpligtede til at dele personoplysninger i en retssag, som svar på en retskendelse, stævning, civil anmodning om fremlæggelse af oplysninger, anden retsproces, eller som ellers påkrævet ved lov.
 • Overholdelse af loven og beskyttelse : Vi kan videregive dine personoplysninger, når vi mener, at videregivelse er nødvendig for at overholde loven eller for at beskytte HARMAN, vores brugere eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af personoplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svig og reduktion af kreditrisiko.
 • Virksomhedstransaktioner : Vi forbeholder os ret til at videregive og overføre dine personoplysninger:
  • I forbindelse med en virksomhedsfusion, konsolidering, konkurs, salg af stort set alle vores medlemsinteresser og/eller aktiver eller anden virksomhedsændring, herunder til eventuelle potentielle købere.
  • Til en efterfølgende ejer, medejer eller operatør af webstedet eller efterfølgerdatabase.

 

Hvordan vi beskytter dine personoplysninger

Sikkerheden og fortroligheden af dine personoplysninger er vigtig for os. Vi har indført tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang eller videregivelse og uretmæssig brug.

For eksempel bruger vi Transport Security Layer (TLS)-kryptering til at beskytte dataindsamlingsformularerne på vores websted. Derudover begrænser vi adgangen til dine personoplysninger. Kun medarbejdere, der har brug for personoplysningerne til at udføre et specifikt arbejde (for eksempel en kundeservicemedarbejder), får adgang til personoplysninger. Medarbejdere med adgang til personoplysninger holdes ajourførte om vores sikkerheds- og databeskyttelsespraksisser.

Det er vigtigt, at du beskytter mod uautoriseret adgang til din adgangskode og til din computer. Sørg for at lukke din browser, efter at du har afsluttet dit besøg på webstedet. Bemærk, at på trods af vores rimelige indsats, er ingen sikkerhedsforanstaltning nogensinde perfekt eller uigennemtrængelig, så vi kan ikke garantere sikkerheden af dine personoplysninger.

 
Regionsspecifikke oplysninger

Alle steder uden for USA

De personoplysninger, som HARMAN indsamler via dette websted, downloades til en server, der vedligeholdes af HARMAN i USA. HARMAN er beliggende på 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT 06901 i USA.

Fordi HARMAN er en global virksomhed med forretningssteder over hele verden, vil det sted, hvor HARMAN opbevarer de personoplysninger, som virksomheden indsamler fra dig uden for dette websted – for eksempel når du kontakter os eller interagerer direkte med HARMAN på en messe eller konference – afhænge af dit bopælsland. For flere oplysninger bedes du kontakte privacy@harman.com.

Dataoverførsler på tværs af landegrænser:
For at kunne levere vores tjenester skal dine personoplysninger muligvis tilgås af vores enheder over hele verden, herunder i USA. Før dine personoplysninger overføres til enhver af vores enheder over hele verden, sikrer HARMAN, at alle nødvendige overførselsmekanismer er på plads for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen af dine personoplysninger.

Juridisk grundlag for behandling:
HARMAN behandler dine personoplysninger med dit samtykke og som påkrævet ved lov. Hvis relevant, behandler HARMAN dine personoplysninger efter behov i forbindelse med opfyldelsen af eventuelle kontrakter med dig, for eksempel, ved behandling af dine ordrer og betalinger eller levering af vores tjenester til dig, og for at træffe foranstaltninger efter din anmodning herom før indgåelse af en kontrakt med dig. HARMAN behandler også personoplysninger efter behov i forbindelse med sine legitime interesser som følger:

 • Markedsføring og annoncering : Medmindre du fravælger som beskrevet nedenfor, bruger vi dine personoplysninger vedrørende produkter og tjenester, som du har bestilt, eller som du på anden måde har vist interesse for, efter behov for at tilvejebringe oplysninger for dig om de produkter og tjenester, som vi mener kan interessere dig i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Netværks- og informationssikkerhed, forebyggelse af svig og indberetning af formodede kriminelle handlinger : I tilfælde af svig, en sikkerhedshændelse eller en formodet kriminel handling, undersøger vi personoplysninger, der så ud til at være knyttet til hændelsen, som nødvendigt for at fastslå, hvad der skete, afhjælpe, indberette til myndighederne og forhindre en gentagelse.


Automatiske beslutningstagning:
HARMAN bruger nogle gange personoplysninger, der indsendes via webstedet til automatiske individuelle afgørelser. For eksempel kan HARMAN vise annoncer og sende e-mails til dig med indhold, der automatisk er valgt baseret på de produkter, du tidligere har bestilt hos os. HARMAN vil dog ikke bruge personoplysninger, der indsendes via webstedet eller indsamles gennem andre tjenester til automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering, som afføder retsvirkninger eller på tilsvarende vis væsentligt påvirker den registrerede.

Opbevaring:
HARMAN opbevarer dine personoplysninger i den tidsperiode, der er nødvendig for at opnå det formål, hvortil HARMAN indsamlede dine personoplysninger, og i så længe derefter, som er tilladt eller påkrævet ved gældende lov. For yderligere oplysninger om opbevaring af dine personoplysninger, bedes du kontakte privacy@harman.com.

Afmelding af e-mails:
Derudover kan du afmelde eller ændre de e-mailmeddelelser, som du har valgt at modtage fra HARMAN, ved at følge instruktionerne indeholdt i e-mails fra os. Du kan også sende en e-mail til HARMAN på unsubscribe@harman.com med din anmodning, med angivelse af “Afmeld” i overskriften og hvilke e-mailadresser du ønsker ikke skal modtage e-mails fra HARMAN. Inden for en rimelig tidsperiode sikrer vi, at sådanne e-mailadresser afmeldes. 


Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien og Schweiz

Oplysningerne i dette afsnit, såvel som oplysningerne i afsnittet ovenfor, “Alle steder uden for USA”, gælder for brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (benævnt “EØS”), Storbritannien og Schweiz.

Dataoverførsler på tværs af landegrænser:
Europa-Kommissionen har ikke udstedt en afgørelse om, at USA sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personlige oplysninger. Som følge heraf har HARMAN implementeret de nye standardkontraktklausuler, udstedt af Europa-Kommissionen d. 4. juni 2021, for at regulere dataoverførsler af personlige oplysninger på tværs af landegrænser fra EØS. Til overførsler af personlige oplysninger fra Storbritannien bruger Harman Storbritanniens internationale dataoverførselsaftale.

Individuelle rettigheder:
Enkeltpersoner i EØS har ret til at få adgang til deres personlige oplysninger indsamlet af HARMAN og til at anmode om, at HARMAN opdaterer, retter eller sletter deres personlige oplysninger som fastsat i gældende lovgivning. Enkeltpersoner i EØS har også ret til at gøre indsigelse mod eller begrænse HARMANs behandling af deres personlige oplysninger. Derudover har enkeltpersoner i EØS ret til dataportabilitet vedrørende deres personlige oplysninger.  

Enkeltpersoner i EØS kan udøve disse rettigheder via Harmans websted for dataforespørgsel og anmodning om privatliv. HARMAN besvarer sådanne anmodninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis enkeltpersoner i EØS mener, at deres personoplysninger er blevet behandlet i strid med gældende databeskyttelseslovgivning, har de ret til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed i det land, hvor de bor, hvor de arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Enkeltpersoner i EØS har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres personoplysninger med henblik på HARMANs direkte markedsføring eller legitime interesser via Harmans websted for dataforespørgsel og anmodning om privatliv

Enkeltpersoner i EØS kan til enhver tid trække deres samtykke til behandlingen af deres personoplysninger tilbage, hvor HARMAN kræver deres samtykke som et retsgrundlag for at behandle deres personoplysninger via Harmans websted for dataforespørgsel og anmodning om privatliv. Enhver tilbagetrækning gælder kun fremadrettet, og HARMAN vil fortsætte med at opbevare de personoplysninger, som enkeltpersoner i EØS tilvejebragte, før de trak deres samtykke tilbage, så længe det er tilladt eller påkrævet ved gældende lovgivning. 

Databeskyttelsesrådgiver:
HARMANs databeskyttelsesrådgiver i Tyskland er den øverste leder for sundhed og sikkerhed, og kan kontaktes på privacy@harman.com.


Brasilien

Oplysningerne i dette afsnit, såvel som oplysningerne i afsnittet ovenfor, “Alle steder uden for USA,” gælder for fastboende i Brasilien. Personoplysninger, der indsamles fra fastboende i Brasilien uden for dette websted opbevares af HARMAN i Brasilien på Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola, nº 3401, Nova Santa Rita- RS/Brasilien 92480-000.

Individuelle rettigheder:
Fastboende i Brasilien har følgende rettigheder med hensyn til behandlingen af personoplysninger:

 • retten til at anmode om bekræftelse af behandlingen af dine personoplysninger,
 • retten til at anmode om indsigt i dine personoplysninger;
 • retten til at anmode om berigtigelse og/eller opdatering af dine personoplysninger,
 • retten til at anmode om anonymiseringen, blokeringen eller fjernelsen af dine personoplysninger, der er unødvendige, overdrevne eller som behandles i strid med loven,
 • retten til at anmode om overførsel af dine personoplysninger fra en tjenesteudbyder til en anden,
 • retten til at anmode om sletning af dine personoplysninger, der tidligere er blevet behandlet med dit samtykke,
 • retten til at anmode om en identifikation af de offentlige og private enheder, som virksomheden videregav dine personoplysninger til, eller med hvilke virksomheden brugte en delt database, der indeholdte dine personoplysninger, og
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Fastboende i Brasilien kan udøve deres privatlivsrettigheder via Harmans websted for dataforespørgsel og anmodning om privatliv. HARMAN besvarer sådanne anmodninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. 

Fastboende i Brasilien kan til enhver tid bruge kontaktoplysningerne ovenfor til at trække deres samtykke til behandlingen af deres personoplysninger tilbage, hvor HARMAN kræver deres samtykke som et retsgrundlag for at behandle deres personoplysninger. Enhver tilbagetrækning gælder kun fremadrettet, og HARMAN vil fortsætte med at opbevare de personoplysninger, som fastboende i Brasilien tilvejebragte, før de trak deres samtykke tilbage, så længe det er tilladt eller påkrævet ved gældende lovgivning.

Databeskyttelsesrådgiver/”ansvarlig”:
HARMANs databeskyttelsesrådgiver i Brasilien, eller “den ansvarlige” for at føre tilsyn med behandlingen af personoplysninger, er virksomhedens it-koordinator, som kan kontaktes på BrazilPrivacy@harman.com.


Kina

Oplysningerne i dette afsnit, såvel som oplysningerne i afsnittet ovenfor, “Alle steder uden for USA,” gælder for fastboende i Kina. 

Dataoverførsler på tværs af landegrænser:
Ved at bruge webstedet giver du samtykke til overførsel af dine personlige oplysninger på tværs af landegrænser, medmindre du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os som beskrevet nedenfor. Før dine personoplysninger overføres fra Kina til enhver af vores enheder over hele verden, sikrer HARMAN, at alle nødvendige overførselsmekanismer er på plads for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen af dine personoplysninger til disse enheder uden for Kina. 

Individuelle rettigheder:
Fastboende i Kina har ret til: (a) at vide, hvordan dine personlige oplysninger behandles; (b) anmode om adgang til dine personlige oplysninger; (c) anmode om rettelse af dine personlige oplysninger; (d) udfylde ufuldstændige personlige oplysninger; (e) anmode om sletning af dine personlige oplysninger; (f) begrænse eller afvise behandlingen af dine personlige oplysninger, medmindre en sådan proces er påkrævet af gældende lovgivning; (g) anmode om overførsel af dine personlige oplysninger til en tredjepart; og (h) trække dit samtykke til behandlingen af dine personlige oplysninger tilbage; (i) anmode om en forklaring af reglerne for håndtering af personlige oplysninger i Kina.

Fastboende i Kina kan udøve disse rettigheder via Harmans websted for dataforespørgsel og anmodning om privatliv. HARMAN besvarer sådanne anmodninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis fastboende i Kina mener, at deres personlige oplysninger er blevet behandlet i strid med gældende databeskyttelseslovgivning, har de ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden. 

Fastboende i Kina kan til enhver tid trække deres samtykke til behandlingen af deres personoplysninger tilbage, hvor HARMAN kræver deres samtykke som et retsgrundlag for at behandle deres personoplysninger via Harmans websted for dataforespørgsel og anmodning om privatliv. Enhver tilbagetrækning gælder kun fremadrettet, og HARMAN vil fortsætte med at opbevare de personoplysninger, som fastboende i Kina tilvejebragte, før de trak deres samtykke tilbage, så længe det er tilladt eller påkrævet ved gældende lovgivning.


Californien

Dette afsnit af databeskyttelseserklæringen gælder kun for forbrugere, der er fastboende i staten Californien i USA (“californiske forbrugere”), og den gælder for alle personoplysninger om californiske forbrugere, der indsamles eller videregives til et forretningsformål af HARMAN.

Oplysninger, som vi indsamler, og vores forretningsformål med indsamling:
Inden for de sidste 12 måneder har HARMAN brugt de kategorier af personoplysninger, der er angivet her, som vi har indsamlet fra følgende kilder:

 • Direkte fra californiske forbrugere
 • Fra teknologiudbyderne beskrevet ovenfor
 • Fra tredjeparts-tjenesteudbyderne beskrevet ovenfor

HARMAN indsamlede personoplysninger fra californiske forbrugere til de forretningsmæssige og kommercielle formål, der er angivet her.

Videregivelse af personlige oplysninger, vi indsamler:
Inden for de sidste 12 måneder videregav HARMAN de følgende kategorier af personoplysninger om californiske forbrugere til følgende kategorier af tredjeparter til et forretningsmæssigt eller kommercielt formål:

Kategori af personoplysninger

Kategori af tredjepart

Kontaktoplysninger og identifikatorer

 • Tjenesteudbydere, herunder udbydere af dataanalysetjenester, webstedsudbydere og e-handelsleverandører
 • Offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder, og andre parter som påkrævet ved lov, herunder i retssager

Oplysninger om Internet- eller anden elektronisk netværksaktivitet

 • Tjenesteudbydere, herunder udbydere af dataanalysetjenester og webstedsudbydere

Placeringsoplysninger

 • Offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder, og andre parter som påkrævet ved lov, herunder i retssager

Kommercielle oplysninger Betalingsoplysninger (finansielle)

 • Tjenesteudbydere, herunder e-handelsleverandører

Sensoriske oplysninger

 • Tjenesteudbydere, herunder leverandører af tale-til-tekst

Produktoplysninger og oplysninger om brug af tjenester

 • Tjenesteudbydere, herunder udbydere af dataanalysetjenester og webstedsudbydere
 • Offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder, og andre parter som påkrævet ved lov, herunder i retssager


Intet salg af person oplysninger:
HARMAN sælger ikke og vil ikke sælge personlige oplysninger.

Dine californiske databeskyttelsesrettigheder:
Ret til at blive informeret
Californiske forbrugere har ret til at indsende en verificerbar anmodning for at blive informeret om:

 • Kategorierne af og specifikke personoplysninger, som HARMAN har indsamlet om dem,
 • Kategorierne af kilder, hvorfra HARMAN indsamlede personoplysningerne,
 • Kategorierne af personoplysninger, som HARMAN solgte eller videregav til en tredjepart (bortset fra en tjenesteudbyder) til et forretningsmæssigt formål, samt kategorierne af modtagere af de pågældende oplysninger, og
 • De forretningsmæssige eller kommercielle formål med HARMANs indsamling, videregivelse eller salg af personoplysningerne.


Ret til at slette
Californiske forbrugere har ret til at indsende en verificerbar anmodning om sletning af deres personoplysninger, som HARMAN har indsamlet fra forbrugeren.

Fremsættelse af anmodninger om at vide eller om sletning
HARMAN besvarer anmodninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvis vi kan bekræfte identiteten af den enkeltperson, der indsender anmodningen. Californiske forbrugere eller deres autoriserede agenter kan udøve deres rettigheder på følgende måder:


Hvordan vi verificerer din anmodning
Når du indsender en anmodning om at blive informeret, eller en anmodning om sletning, bruger vi følgende proces til at bekræfte din identitet:

Trin 1: Bekræftelsesmail: HARMAN sender en e-mail til den e-mailadresse, som du angav for at tilmelde dig vores tjenester. Du bedes læse denne e-mail og udfylde bekræftelseskriterierne, og når de er udfyldt, skal du sende et svar tilbage til HARMAN via e-mail. De påkrævede kriterier er beskrevet nedenfor:

 • Læs den e-mail, som du modtager fra HARMAN. I e-mailen beder vi dig om at svare med mindst to oplysninger, der bekræfter din identitet, afhængig af arten af din anmodning og følsomheden af de oplysninger, der er genstand for din anmodning.
 • Besvar e-mailen og giv os mindst to (og i nogle tilfælde tre) oplysninger. HARMAN matcher de oplysninger, som du tilvejebringer, med de oplysninger, virksomheden allerede har om dig. HARMAN bruger kun de oplysninger, som du tilvejebringer med henblik på at bekræfte din identitet.
 • Bekræft vores opsummering af de handlinger, du vil have os til at foretage (f.eks. “slet mine personoplysninger”).
 • Send svaret på e-mailen tilbage til den oprindelige afsender med ovenstående svar for at bekræfte, at du ejer e-mailadressen.
   

Trin 2: Efter at have modtaget ovenstående oplysninger og bekræftet din identitet, efterkommer vi anmodningen. I det usandsynlige tilfælde, at du indsender en anmodning om at blive informeret, eller en anmodning om at slette, og HARMAN ikke har din e-mailadresse, udfører vi de trin, der er anført ovenfor pr. telefon. Hvis vi ikke kan bekræfte din identitet med et tilstrækkeligt niveau af sikkerhed for at besvare din anmodning, underretter vi dig herom med det samme og forklarer, hvorfor vi ikke kan bekræfte din identitet.

HARMANs ikke-diskriminationspolitik
Californiske forbrugere har ret til ikke at blive udsat for forskelsbehandling af HARMAN for at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i henhold til California Consumer Privacy Act (Californiens lov til beskyttelse af forbrugeres privatliv), og HARMAN diskriminerer ikke på dette grundlag. HARMAN kan dog opkræve en californisk forbruger en anden pris eller takst eller levere et andet niveau eller en anden kvalitet af varer eller tjenester, hvis forskellen med rimelighed er relateret til den værdi, der leveres til den californiske forbruger af forbrugerens personoplysninger. Hvis HARMAN gør dette, vil HARMAN udlevere eventuel juridisk påkrævet meddelelse til forbrugere.

Fastboende i Californien, der bruger webstedet, kan anmode om, at vi tilvejebringer visse oplysninger vedrørende vores videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter til deres direkte markedsføringsformål. Du kan fremsætte en sådan anmodning via e-mail til privacy@harman.com.

Spørgsmål
Californiske forbrugere, der har spørgsmål om noget i denne databeskyttelseserklæring, kan kontakte HARMAN på privacy@harman.com eller 1 (877) 871-6755.

Ændringer til denne databeskyttelseserklæring
Hvis vi ændrer denne databeskyttelseserklæring, offentliggør vi de pågældende ændringer på denne side og opdaterer opdateringsdatoen for databeskyttelseserklæringen ovenfor. Hvis vi ændrer denne databeskyttelseserklæring på en væsentlig måde, der påvirker, hvordan vi bruger eller videregiver dine personoplysninger, tilvejebringer vi en fremtrædende meddelelse om sådanne ændringer og ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne, før vi foretager dem.